Loviisan Taidekeskuksen Tukiyhdistys ry / Visit Loviisa - Näe

Loviisan Taidekeskuksen Tukiyhdistys ry

Kartanohankkeen näyttely / Herrgårdsprojektets utställning

Tervik säteri
taiteen ja kulttuurin koti
hemmet med konst och kultur

3.3.-23.4.2017, ti-su/sö 12-17, Almintalo – Almska Gården.

Samalla näyttely on Suomen juhlavuoden ensimmäinen näyttelymme. Tervik edustaa varsin selkeälinjaisesti suomalaiskansallisesti tärkeän klassismin piirteitä - onpa 1800-luvun korjausrakentamisen suunnittelijakin suomalaisille tuttu C. L. Engel. Tervikissä on suomalaisten yksityiskotien suurin muotokuvakokoelma, jonka teokset muodostavat myös näyttelymme keskeisen osan.

Tervikin kartanonisännät vaikuttivat tärkeissä tehtävissä ruotsin- ja venäjänvallanaikana, sekä siinä kehityksessä, joka johti Suomen itsenäistymiseen. Eräs tunnetuimmista lienee Robert Wilhelm de Geer, joka toimi myös Ruotsin kuninkaan toimia vastustavassa oppositiossa. Vuoden 1809 tunnetuilla Porvoon valtiopäivillä hänet nimitettiin maamarsalkaksi ja uuden hallituskonseljin jäseneksi.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi tutustumaan Tervikin tarinoihin ennen ja nyt!

Mielenkiintoisia luentoja myös tulossa:

Tavan mukaan järjestämme kartanonäyttelyn yhteydessä kaksi kaikille avointa yleisöluentoa. Luennoitsijoina ovat Tervikin asiantuntijat Kari-Paavo Kokki ja Bernt Morelius.

Torstaina 30.3. klo 18 Kamarineuvos Kari-Paavo Kokki esitelmöi huonekaluista: Tuolit, sohvat ja jakkarat, renessanssista 1920-luvulle.

Torstaina 6. Huhtikuuta klo 18 Antiikkiasiantuntija Bernt Morelius kertoo Tervikin 1700-luvusta, lähinnä Ruotsista tulleista esineistä, niin sanotusta Tyresö-perinnösta.

Luentojen kesto on noin tunti. Luentopäivinä näyttely on auki klo 12 -18.

Lämpimästi tervetuloa!

* * *

Utställningen är samtidigt vår första för att fira Finland 100 år. Tervik representerar tydligt viktiga drag i den finsknationella klassicismen – så var också C.L. Engel den arkitekt som på 1800-talet svarade för renoveringsombyggnaden av karaktärshuset. Tervik har landets största privata porträttsamling, som porträtterna blir därför en väsentlig del av utställningen.

Godsägarna på Tervik hade viktiga uppdrag både under svenska och ryska tiden, liksom i den verksamhet som ledde till att Finland blev självständigt. En av de mest kända och betydelsefulla personerna var Robert Wilhelm de Geer, som också var aktiv inom oppositionen mot kungen i Sverige. Vid Borgå Lantdag 1809 utnämndes han till riksmarskalk och som medlem i regeringskonseljen.

Alla är välkomna att bekanta sig med bilder av och berättelser om Tervik, från dåtid till nutid!

Intressanta föreläsningar på kommande:

Enligt beprövat mönster ordnar vi i samband med herrgårdsutställningen två föreläsningar, öppna för allmänheten. Båda föreläsarna är experter på Tervik.

Torsdagen den 30 mars kl. 18 Kammarrådet Kari-Paavo Kokki berättar om möbler, närmast om stolar, soffor och taburetter, från renässansen till 1920-talet.

Torsdagen den 6 april kl. 18 Antikexperten Bernt Morelius är väl bekant med Tervik, alldeles särskilt mycket vet han om föremål som har kommit från Sverige på 1700-talet, det betydande Tyresö-arvet.

Föreläsningarna tar ungefär en timme. På föreläsningsdagarna är utställningen öppen kl. 12 -18.

Varmt välkommen!

* * *

Loviisan Taidekekskuksen Tukiyhdistys järjestää monipuolisia näyttelyitä ja kulttuuritapahtumia.

Stödföreningen för Lovisa konstcentrum ordnar mångsidiga utställningar och kulturevenemang.

* * *
loviisantaidekeskus.fi / lovisakonstcentrum.fi

www.facebook.com/loviisantaidekeskuksentukiyhdistys/

www.facebook.com/kartanohanke/

Loviisan Taidekeskuksen Tukiyhdistys ry

Brandensteininkatu 3 Brandensteinsgatan, 07900 Loviisa

Teemasivut

Loviisan Taidekeskuksen Tukiyhdistys ry