Hakeva Loviisa - taidetta ja kulttuuria kaikille / Visit Loviisa - Koe, Näe

Hakeva Loviisa - taidetta ja kulttuuria kaikille

HAKEVA ry perustettiin syksyllä 2013. Nimi viittaa yhdistyksen perustamisen tarkoitukseen: hakea ja kehittää vaihtoehtoja käyttää kulttuurin ja taiteen rajattomien mahdollisiuuksia ympäristön ja yhteisön hyväksi.

Parhaimillaan taide toimii siltana erilaisten, niin fyysisten kuin henkistenkin rajojen ja esteiden yli. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta kaiken ikäisten ja kaikenlaisten, erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ulottuville.

Yhdistyksen pyrkimyksenä on olla rohkeasti monipuolisen, luovan ja kokeilevan toiminnan katalysaattori ja kokoaja. Tavoittelemme aistein koettavia, toiminnallisia, pieniä ja suuria kokemuksia ja elämyksiä.

Yhdistystoiminta suuntautuu ulospäin. Kaikki ovat tervetulleita. Tavoiteltavana periaatteena on yhdenvertaisuus ja siksi pyrkimyksenä on saavuttaa mahdollisimman kattavasti loviisalaiset. Perusajatuksena on jakaminen ja kehittäminen. Yhdistyksen toiminnalle on tärkeää myös verkostojen antama tuki ja kannatus.

Yhdistyksen toiminnan kunnianhimoisena tavoitteena on tuoda Loviisaa laajasti näkyväksi, mikä koituu kaikkien loviisalaisten eduksi.

Tavoitteena on yhdistää ihmisiä ja herättää kansalaisaktiivisuutta ja halua rakentaa yhteistä ympäristöä. Samalla rakkaus omaan ympäristöön ja kotiseutuun syvenee.

Yhdistyksen ensimmäisenä näkyvä hankkeena on ollut rantapuistoon rakentuva LOVIISAN KANSAINVÄLISTEN YHTEYKSIEN JA HISTORIAN KIVIPUISTO.

Yhdistyksen ollessa vielä työryhmävaiheessa syksyllä 2013, se teki alustavan sopimuksen Loviisan kaupungin kanssa rantapuistohankkeesta. Tämän projektin osalta vahvistettiin sopimus kaupungin kanssa helmikuussa 2014. Yhdistys on alusta lähtien solminut ja solmii jatkuvasti yhteyksiä eri lähetystöjen ja eri toimijoiden kanssa, jotta Loviisan rantapuistoon rakentuisi pysyvä, näkyvä ja toimiva ihmisten muotoilemien kivien kulttuurihistoriallinen näyttely. Jokainen kivi tulee kertomaan oman tarinansa.

Tämän kevään projektina on räsymattojen "maalauskudonta" Aleksanterinkadulle, Loviisassa.

Meneillään on myös pikkuväen pikkuovet projekti, joka johdattaa kesävieraat ja loviisalaiset mielikuvituksen ja tarinoiden maailmoihin.

Yhdistyksen hankkeiden pyrkimyksenä on viedä taidetta ja kulttuuria suljettujen ovien ja aukioloaikojen ulkopuolelle, ihmisten arkeen, sinne missä liikutaan ja ollaan. Puistoilla on keskeinen osa ja merkitys ihmisten elinpiirissä niin turistina kuin omassa lähiympäristössä liikuttaessa. Siksi yhdistys on aloittanut toimintansa puistoissa ja kaduilla.

Yhdistys on osallistunut puistonpenkkitaiteen innovointiin. Hankeen toteutti Loviisan Wanhat Talot ry. Yhdistyksen ei tarvitse jatkossakaan olla toteuttamassa kaikkia hankkeita itse, vaan se voi osaltaan olla taustalla kehittämässä ja aikaansaamassa tarkoituksensa mukaisia toimintoja.

Monet hankkeet edellyttävät asiantuntijuutta, laajoja ja vahvoja verkostoja, yhteistyötahoja ja kumppaneita. Tämä on vahvuutena kaiken projektiluontoisen toiminnan tulosten juurtumiselle ja jatkuvuudelle. Toimivan verkoston luominen on siksi osa yhdistyksen toiminnan tavoitteita ja sisältöä.

Ole yhteydessä meihin: hakeva.lovisa@gmail.com

Lisbeth Konttinen
Maria Schulgin

Hakeva Loviisa

Teemasivut

Hakeva Loviisa - taidetta ja kulttuuria kaikille